Księgowość dla sklepu internetowego

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi decyduje się na zakupy w Internecie, a wraz z tym rośnie liczba sklepów internetowych. Sklep internetowy to nie tylko wirtualna witryna, ale również biznes, który wymaga odpowiedniej księgowości. W tym artykule omówimy podstawowe zagadnienia związane z księgowością sklepu internetowego.

Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej działalności sklepu internetowego. Możliwe opcje to m.in. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z o.o. lub akcyjna. Wybór odpowiedniej formy prawnej wpływa na podatki, które trzeba uiścić oraz na obowiązki księgowe.

Kolejnym krokiem jest wybór systemu księgowego. Istnieje wiele programów i narzędzi księgowych, które ułatwiają prowadzenie księgowości. Przy wyborze systemu warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, prostotę obsługi oraz możliwość integracji z innymi systemami (np. systemem sprzedażowym sklepu internetowego).

Następnie należy zająć się księgowaniem operacji sklepu internetowego. Wpłaty od klientów powinny być księgowane na konto bankowe sklepu. Przyjmowanie płatności elektronicznych (np. kartą płatniczą, przelewem) może wymagać umowy z bankiem lub z dostawcą bramki płatności internetowych. Warto pamiętać, że podatkiem od sprzedaży jest podatek VAT. Sklep internetowy zobowiązany jest do pobierania VAT od klientów, a następnie odprowadzania go do urzędu skarbowego.

Prowadzenie księgowości sklepu internetowego wymaga także prowadzenia ewidencji sprzedaży, kosztów działalności oraz innych operacji finansowych. Warto znać podstawowe pojęcia związane z księgowością, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, czy faktury.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest podatek dochodowy od osób fizycznych lub od spółek. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel sklepu internetowego jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku spółki, podatek dochodowy płaci spółka.

Podsumowując, księgowość sklepu internetowego wymaga odpowiedniego przygotowania i znajomości podstawowych zagadnień związanych z księgowością. Warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub księgowego, aby uniknąć błędów i nieporozumień związanych z prowadzeniem księgowości. Oto seria artykułów, które pomogą odpowiedzieć na pytania związane z księgowością dla sklepów internetowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku. Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
spółki jawnej osób fizycznych. Możliwość korzystania z ryczałtu nie będzie jednak przysługiwała spółkom, których wspólnikami są osoby prawne.

Od 1 stycznia 2021 r. znacznie poszerzyła się możliwość korzystania z ryczałtu ze względu na wysokość przychodów. Próg kwotowy został bowiem zwiększony z 250 tys. euro do 2 mln euro. Jeżeli więc Twoje przychody z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, będziesz mieć możliwość skorzystania z ryczałtu dla Twojego sklepu internetowego.

Sklepy internetowe są opodatkowane stawką 3% ryczałtu.

Ryczałt to uproszczona forma rozliczania się z fiskusem. Przedsiębiorca nie musi prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, wystarczy jedynie, że sporządzi ewidencję przychodów. Zaliczki na podatek dochodowy wpłaca do urzędu skarbowego co miesiąc, a po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie roczne PIT-28. W zależności od rodzaju działalności obowiązuje 5 stawek ryczałtu. Najniższa stawka, tj. 3%, dotyczy sklepów internetowych. Dużą zaletą ryczałtu jest niska kwota podatku oraz proste rozliczenie. Ryczałt uniemożliwia jednak rozliczanie kosztów prowadzenia działalności ponieważ to przychód, a nie dochód, jest podstawą opodatkowania. Może się więc okazać, że będzie nieopłacalny dla sklepów, które zatrudniają pracowników albo ponoszą duże wydatki na zakup towarów.

Podatek VAT w sklepie internetowym

Jest to jeden z elementów na którym wygrywają małe sklepy internetowe. Małe firmy nie musza się rejestrować do VAT a dla większych sklepów to kolejny z podatków, którego w większości przypadków nie da się uniknąć. Można go nie opłacać kiedy przychód nie przekroczy 200 000. Jednak jeśli handluje się kosmetykami, komputerami, urządzaniami elektronicznymi, optycznymi, metalami szlachetnymi, produktami objętymi akcyzą to jest on obowiązkowy. W praktyce więc bardzo ogranicza to możliwość nie płacenia podatków VAT. Dzięki temu, ze nie płaci się podatku VAT, można oferować swój towar w znacznie niższych cenach niż ci, którzy ten podatek płacą.

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

Można być zwolnionym z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, trzeba prowadzić sprzedaż wysyłkową a ten wymóg spełnia każdy sklep. Opłaty za sprzedawane przedmioty muszą być uiszczane za pomocą banku. Oczywiście przelew, przez który rozlicza się większość sklepów internetowych wchodzi w ten zakres. Po prostu nie można mieć żadnego stacjonarnego punktu odbioru towaru, w którym klienci mogliby za niego płacić gotówką. Wyłączone są z tego produkty podlegające koncesjom i rejestracjom takie alkohol tytoń ale też produkty na których wyprowadzano VAT w karuzelach podatkowych np. sprzęt fotograficzny.

Księgowość internetowa iFirma czy wFirma

Są to portale, które posiadają w swoich zasobach aplikacje o charakterze księgowym. Każdy klient, który dokonał bezpłatnej rejestracji i aktywacji konta, może korzystać z wybranej alternatywy dla klasycznego biura rachunkowego. Wiele właścicieli sklepów zastanawia się, czy lepszym rozwiązaniem jest iFirma czy wFirma?

W rzeczy samej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zasadniczo obydwie jednostki spełniają taką samą funkcję, oferując podobne rozwiązania, warto jednak pamiętać, że klienci portalu iFirma mają bezpłatny dostęp do aplikacji obejmującej uproszczone fakturowanie, a obowiązkowe płatności dotyczą konkretnych usług.

WFIRMA – integracje ze sklepami

Istnieje możliwość integracji wfirma.pl z zewnętrznymi platformami sklepów internetowych. Dzięki integracji można zautomatyzować proces wystawiania dokumentów sprzedażowych w wfirma.pl po odnotowaniu zamówienia od klienta sklepu.

Poniższe integracje były wykonane po stronie sklepów bez naszego udziału. Większość z opisanych platform nie przeprowadziła integracji z naszym magazynem, ograniczając się wyłącznie do wystawiania dokumentów sprzedażowych. Dostępne integracje:

 • WooCommerce
 • Shoper
 • Clickshop
 • Redcart
 • Wellcommerce
 • Magento
 • Prestashop
 • CScart
 • Gekosale
 • CStore

Integracje w przypadku tych platform były realizowane przez firmy zewnętrzne, bez naszego udziału, jak i bez udziału platform tych sklepów.

IFIRMA – integracje ze sklepami

Ifirma umożliwia integracja ze sklepami internetowymi w zakresie fakturowania, drukarki fiskalnej, księgowania sprzedaży bezrachunkowej i modułu magazynowego. Z e-sklepu do ifirmy pobierana jest lista zamówień. Z poziomu ifirmy wybiera się odpowiednie działanie (np. wystawienie faktury VAT czy paragonu fiskalnego). Integracja pozwala na wystawienie:

 • faktury krajowej sprzedaży towarów
 • faktury sprzedaży wysyłkowej
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej
 • faktury z ceną w walucie obcej
 • faktury do szczególnej metody kasowej
 • faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
 • faktury eksportu towarów
 • rachunku sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców)
 • faktury VAT marża
 • faktury VAT OSS
 • dowodu sprzedaży VAT OSS
 • faktury VAT IOSS
 • dowodu sprzedaży VAT IOSS
 • paragonu fiskalnego
 • paragonu niefiskalnego

Możliwe jest też zaksięgowanie sprzedaży bezrachunkowej jako przychód uniwersalny VAT, przychód uniwersalny nie VAT. Ponadto integracja e-commerce pozwala na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

Integracja z Allegro


Integracja z Allegro jest w zakresie fakturowania, drukarki fiskalnej, księgowania sprzedaży bezrachunkowej i modułu magazynowego. Z Allegro pobierana jest lista zamówień. Z poziomu porgramu księgowego wybiera się odpowiednie działanie np. wystawienie faktury VAT czy paragonu fiskalnego. Integracja z Allegro pozwala na wystawienie:

 • faktury sprzedaży krajowej
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej
 • faktury VAT marży
 • paragonu fiskalnego
 • paragonu niefiskalnego

Jak wybrać biuro rachunkowe dla sklepu internetowego?

Żaden sklep internetowy nie może działać bez biura księgowego czy księgowości. Ewidencję zysków i wydatków należy przecież prowadzić, by rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Łatwiej jest kiedy rozumiesz przepisy i potrafisz zrobić to sam. Większość osób jednak ma z tym problem, dlatego musi zlecić te usługi firmom zewnętrznym. Koniecznie sprawdź czy dane biuro rachunkowe posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu świadczonych usług. Zweryfikuj czy biuro rachunkowe posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności księgowej bądź doradczej. Księgowość dla sklepów to ostatnio dość popularna nisza, dlatego firm, które świadczą takie usługi jest coraz więcej. Wybieraj tylko takie, które mogą pochwalić się doświadczeniem w obsłudze sklepów internetowych.

Podobne wpisy