Co to jest UX – User Experience

Definicja UX

UX czyli doświadczenie użytkownika odnosi się do wrażenia, jakiego doświadczają użytkownicy podczas korzystania ze strony, aplikacji, systemu lub usługi. Jest to szerokie pojęcie, które może obejmować wszystko, począwszy od tego jak dobrze użytkownik może poruszać się po stronie, jak łatwo z niej korzystać, jak trafne są wyświetlane treści itp.

Doświadczenie użytkownika

User Experience (UX) to holistyczna podróż, którą użytkownicy przemierzają podczas korzystania ze strony. Obejmuje nie tylko ich bezpośrednią interakcję ze stroną, ale także to, jak wpisuje się w ogólny proces realizacji zadań. Całe doświadczenie jest uważane za UX z perspektywy użytkownika. Każdy punkt kontaktu między klientem a firmą jest uwzględniony w całkowitym UX.

Jaka jest różnica między UI a UX?

UI(User Interface) i UX (User Experience) są często używane zamiennie, ale interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika to zupełnie inne obszary.

Interfejs użytkownika to dosłownie to, co użytkownik widzi i wchodzi w interakcję z produktem: przyciski, układ, nawigacja, pola formularzy itp. Podobnie jak kokpit samolotu lub przyciski na pilocie, jest tym, co widzi użytkownik , dotyka i klika.

Doświadczenie użytkownika obejmuje znacznie szerszy zakres elementów niż interfejs użytkownika, chociaż interfejs użytkownika jest zdecydowanie zawarty w tej szerszej definicji. Doświadczenie użytkownika obejmuje wszystko, co użytkownik końcowy robi w związku z produktem, w tym jego dopasowanie do ogólnego przepływu pracy oraz kroki przed i po faktycznym użyciu produktu.

Jakie są zasady projektowania UX?

Wysiłki projektantów UX koncentrują się na tym, aby cała podróż klienta była przyjemna i produktywna. Rozpoczyna się to od podkreślenia wartości rozwiązania, aby było jasne, jakie możliwości i korzyści produkt może oferować potencjalnym i obecnym klientom oraz że propozycja wartości jest wyraźnie pożądana na rynku docelowym.

Aby to osiągnąć optymalny efekt, w czasie projektowania dąży do tego, aby ta wartość była wykrywalna i dostępna. Obejmuje to jasne sformułowania i obrazy oraz krótką i prostą ścieżkę do zrozumienia potencjału produktu, a także uwzględnienie użytkowników, którzy mogą mieć fizyczne ograniczenia.

Następnym krokiem jest zachęcanie do zaangażowania i korzystania z produktu, co wiąże się z płynnym i jasnym doświadczeniem przekazem początkowym oraz jasną hierarchią nawigacyjną. Użytkownicy muszą mieć możliwość rozpoczęcia korzystania z produktu i jak najszybszego uświadomienia sobie jego wartości, nawet jeśli jest to oferta dla dużego przedsiębiorstwa.

Od tego momentu udoskonala się interakcje z klientami, usuwając punkty tarcia i minimalizując wymagane kroki w celu wykonania różnych zadań. W miarę dojrzewania samego produktu, projektowanie doświadczeń użytkownika może wykraczać poza jego granice, pomagając w powiązanych zadaniach, które bezpośrednio wpływają na propozycję wartości i satysfakcję z rzeczywistego doświadczenia z produktem. To udoskonalenie może również obejmować budowanie spójności produktu i zapewnienie jak największej ilości wskazówek kontekstowych.

Wszystkie te cele są osiągane przy użyciu różnych taktyk mających na celu lepsze zrozumienie rzeczywistych potrzeb użytkowników. Jednym z najbardziej krytycznych jest konsekwentne kwestionowanie wewnętrznych założeń dotyczących tego, co klienci próbują zrobić i w jaki sposób faktycznie korzystają z produktu, w porównaniu z tym, co zdaniem zespołów ds. produktu i UX klienci chcą i robią. Potwierdzenie założeń i teorii  lub odkrycie ich wad będzie dyktować dalsze ulepszenia.

Czym zajmuje się projektant UX ?

Projektant UX wykorzystuje zestaw narzędzi obejmujący badania i testowanie użytkowników, projektowanie graficzne, układ, język i słownictwo. Projektanci UX mogą trochę kodować (zwykle w sferze HTML/CSS), tworzyć makiety i makiety, projektować logo i przyciski, a nawet pisać teksty, który pojawia się w serwisie.

Aby zrozumieć wrażenia klientów, projektanci UX mogą przeprowadzać lub uczestniczyć w rozmowach z klientami, aby uzyskać lepszy obraz tego, co jest ważne dla klientów i jak wykonują krytyczne zadania. Gdy produkt jest gotowy, UX często przejmuje inicjatywę w testowaniu użyteczności i analizowaniu wyników.

Jaka jest wartość projektowania dla menedżerów produktu?

Projektowanie UX i zarządzanie produktem to dwie strony tego samego medalu. UX obejmuje użytkownika końcowego, a zarządzanie produktem zajmuje się biznesową stroną. Ale w przeciwieństwie do monety, te dwie dyscypliny w dużym stopniu się pokrywają.

Menedżerowie produktu zasadniczo koncentrują się na części równania: czym jest rynek docelowy, jakie problemy produkt próbuje rozwiązać, jakie funkcje muszą być dostępne, aby rozwiązać te problemy, jaki jest model biznesowy i propozycja wartości itp. Tymczasem UX koncentruje się na komponencie szukania odpowiedzi na te pytania i na tym, jak użytkownik zamierza wykonać swoje zadania.

Najlepsze relacje między zarządzaniem produktem a projektowaniem UX zaczynają się od przeprowadzania badań użytkowników i wspólnego opracowywania przypadków użycia. Tworzy to jednolitą podstawę, ponieważ każda ze stron rozpoczyna pracę nad własnymi obszarami zainteresowania i zapewnia, że ​​wrażenia użytkownika są w pełni oparte na celach biznesowych i potrzebach klientów.

Menedżerowie produktu mogą również skorzystać na podniesieniu poziomu edukacji UX i włączeniu projektowania UX do swojego ogólnego podejścia. Gwarantuje to, że strategia, którą ustalają i wizja, którą malują, w pełni uwzględniają wrażenia użytkownika, co ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu lub porażki produktu.

Podobne wpisy