Pomagamy sprzedawać sklep internetowy.  Naszym celem jest identyfikacja potencjalnych problemów w procesie sprzedaży zanim oferta sprzedaży pojawi się na rynku. Jeśli sklep internetowy ma jakiś problem lub obszar do poprawienia to otrzymasz taką informację i będzie można to zmienić.

 

WSTĘPNA WYCENA SKLEPU INTERNETOWEGO

Przygotowując wstępną wycenę sklepu internetowego dokonujemy przeglądu  całościowego obrazu firmy oraz warunków w jakich działa aby oszacować  realność  sprzedaży.   Przygotowując wstępną wycenę chcemy wskazać  potencjalne obszary do podniesienia wartości sklepu (jesteśmy rozliczani prowizją od wartości transakcji) a z drugiej chcemy dostarczyć potencjalnym inwestorom rzetelnych informacji o rentowności sklepu.

 

EDUKACJA KLIENTA

Edukujemy sprzedających. Jednym z najskuteczniejszych sposobów aby doprowadzić do transakcji sprzedaży sklepu internetowego jest  to  pewność iż  nasz klient  doskonale rozumie czego należy się spodziewać  w procesie sprzedaży. Zanim wystawimy ofertę sprzedaży na rynku mamy czas aby  właściciel sklepu spojrzał realnie na swój biznes z perspektywy kupującego.

Edukujemy kupujących. Kupujący musi mieć świadomość, że ludzie nie lubią opóźnionej gratyfikacji, zwłaszcza w Internecie. Praca w Internecie to świat natychmiastowych rezultatów, natychmiastowej informacji zwrotnej i zwykle szybkich płatności. Idea oczekiwania na płatności dla właściciela firmy / sklepu internetowego  jest tym bardziej trudna do wytrzymania.  Dlatego kupujący, którzy są gotowi zapłacić gotówką za przejmowany sklep  muszą brać powyższe czynniki  pod uwagę i uczynić z tego sposobu rozliczenia wartość.  Należy się z tym liczyć również ze względu na funkcjonowanie sporej ilość potencjalnie kupujących na rynku. Inwestorów nie brakuje, brakuje dobrych dochodowych biznesów w Internecie.

Celem każdej transakcji, w której pomagamy jest wsparcie strony kupującej i sprzedającej w taki sposób aby transakcja przebiegła w sposób bezpieczny i przejrzysty dla obu stron. W tym celu opracowaliśmy proces podzielony na 6 etapów.  Proces ten nie jest z pewnością jedynym rozwiązaniem, jednak udało nam się sprawić aby nasi klienci czuli się bezpiecznie rozpoczynając kolejny etap swojego biznesu. Każdy z etapów opisaliśmy poniżej:

 

ETAP 1 – ZAPOZNANIE Z OFERTĄ

Celem jest prezentacja ofert zakupu  na naszych stronach, tak aby strona kupująca poznała bliżej działalność sklepów wystawionych na sprzedaż.  Na tym etapie sprzedający przedstawia  kluczowe fakty na temat sklepu wystawionego na sprzedaż   w tym szczególnie:

 • Wstępne sprawozdanie finansowe dotyczące sklepu
 • Statystyki ruchu
 • Dane branży
 • Główne korzyści wynikające z zakupy
 • Zasady współpracy z dostawcami
 • Informacje niezbędne aby kupujący mógł zrozumieć profil działalności

Na tym etapie nasz konsultant pomaga ci odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące sklepu a celem jest wstępne podjęcie decyzji  czy strona kupująca jest zainteresowana zakupem.  Naszym celem jest umożliwienie stronie kupującej wszelkich  informacji potrzebnych do podjęcia wstępnej decyzji.

 

ETAP 2 – LIST INTENCYJNY

Celem tego etapu jest uzgodnione ceny oraz ustalenie, ustalenie terminów na negocjacje  oraz weryfikacja  przekazanych informacji, a także ustalenie wszelkich warunków zawarcia umowy sprzedaży.   Na tym etapie  zapewniamy stronom standardowy list intencyjny w którym:

 • Zostaje podana wstępna cena sprzedaży
 • Data zamknięcia negocjacji
 • Określenie zadatku
 • Wszelkie warunki specjalne

List intencyjny jest ważnym krokiem w kierunku nabycia sklepu internetowego. Do najważniejszych korzyści dla obu stron zaliczyć można ustalenie okresu na wyłączne negocjacje pomiędzy stronami umowy. Dzięki listowi intencyjnemu  możliwe jest dokładne przyjrzenie się  finansom  sprzedawanego sklepu.  List intencyjny jest krokiem dzięki któremu  obecny właściciel wie  że ma do czynienia z konkretnym kupującym. Kupujący z kolei ma świadomość  iż  podpisując list intencyjny powinien mieć pewność iż jest poważnie zainteresowany ofertą zakupu.

 

ETAP 3 – DUE DILIGENCE  

Due diligence etap w którym kupujący sprawdza sytuację handlową, prawną, finansową i prawną przedsiębiorstwa.  To etap w którym weryfikowane są wszelkie informacje  i dane  dotyczące sprzedawanego sklepu. Na tym etapie dokonywane są:

 • Przegląd dokumentów finansowych potwierdzających rentowność firmy
 • Nawiązywanie kontaktu z kluczowymi osobami w firmie
 • Wyłączny dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do weryfikacji
 • Bezpośrednie kontakt ze stroną sprzedającą w celu skutecznej wymiany informacji

Due diligence to najtrudniejszy i najważniejszy krok w procesie zakupu /  sprzedaży sklepu internetowego. Do tego etapu kupujący powinien być już przekonany co do zakupu a etap ten weryfikuje to co zostały pokazane w ofercie.  Etap ten  sprawdza czy nie zostały ukryte istotne informacje w sposób zamierzony lub niezamierzony, które mogłyby mieć wpływ na decyzję o zakupie sklepu internetowego.

Dobrze przeprowadzony proces due diligence pozwala przejść do etapu zamknięcia transakcji z dokładną wiedzą i poczuciem komfortu co ceny nabycia.  Proces wymaga wysokiej staranności i kompetencji  ponieważ  strony  muszą okazać  zaufanie przy przekazywaniu informacji poufnych.

 

ETAP 4 –  PLANOWANIE TRANSAKCJI

Etap na którym negocjowana jest ostateczna umowa a także plan przejęcia sklepu przez nowego właściciela. Na tym etapie kolejno:

 • Negocjowana jest ostateczna wersja umowy
 • Planowane są zmiany do wprowadzenia po zamknięciu transakcji np. umowy z dostawcami, pracownikami itp.

Na etapie planowania procesu zmiany właściciela, obie strony współpracują bezpośrednio  aby upewnić się, że wszystkie kluczowe elementy  są objęte umową.  Pomagamy również przygotować umowę sprzedaży zakupu sklepu internetowego.

 

ETAP 5 – ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI

To etap, w którym sklep przechodzi w ręce nowego właściciela a sprzedawca otrzymuje zapłatę. Zgodnie z umową przenoszona jest własność  sklepu na nowego właściciela a etap składa się z

 • Przekazanie środków zgodnie z umową
 • Wykonanie cesji umów domeny, serwera, licencji itp

Prace na tym etapie to finalizacja formalności przygotowywana w poprzednich etapach. Umowa sprzedaży została zawarta i kończymy etap przejęcie sklepu internetowego.

 

ETAP 6 – SZKOLENIE I WSPARCIE

W zależności od ustaleń umowy  na tym etapie sprzedawca współpracuje bezpośrednio z nowym właścicielem sklepu przekazując poszczególne procesy. To etap, w czasie którego przekazywana jest pełna procedura w jaki sposób prowadzić sklep internetowy, zgodnie z którą prowadził go poprzedni właściciel.  Często na tym etapie odbywa się szkolenie  które pozwala  przekazać praktyczna wiedzę poprzedniego właściciela. Okres współpracy trwa od 2 tygodni  do nawet 3 miesięcy i obejmuje szeroko pojęte wsparcie dla nowego właściciela. Na tym etapie jesteśmy nadal dostępni aby pomóc w razie potrzeby.