Sprzedaż sklepu internetowego umowa

Sprzedaż sklepu internetowego wymaga umowy przenoszącej prawa i obowiązki obecnego właściciela na nowego właściciel a sklepu internetowego. Wykorzystaj wzór umowy sprzedaży sklepu jaki znajdziesz poniżej. Korzystamy z niego przy sprzedażny sklepów internetowych.

WYCENA i  PROSPEKT SKLEPU INTERNETOWEGO

UMOWA
Sprzedaż sklepu internetowego wraz z oprogramowaniem i domeną internetową  

zawarta w Warszawie w dniu ………….., pomiędzy:

KUPUJĄCYM

Nazwa firmy: ……………………………………..

Siedziba: ……………………………………..

Adres do faktury: ……………………………………..

NIP: ……………………………………..

Osoba reprezentująca: ……………………………………..

adres mailowy do kontaktu: ……………………………………..

SPRZEDAJĄCYM

Nazwa firmy: ……………………………………..

Siedziba: ……………………………………..

Adres do faktury: ……………………………………..

NIP: ……………………………………..

Osoba reprezentująca: ……………………………………..

adres mailowy do kontaktu: ……………………………………..

zwanych dalej STRONAMI

§ 1 Przedmiot umowy i postanowienia wstępne.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

  1. sprzedaż i przeniesienie praw ze Sprzedającego na Kupującego do :

    1. pełnej zawartości sklepu internetowego funkcjonującego na domenie internetowej …………………………………….. wraz ze wszelkimi prawami autorskimi oraz bazą danych dot. zamówień oraz użytkowników sklepu

    2. domeny internetowej ……………………………………..

    3. oprogramowania na którym funkcjonuje sklep internetowy

Wzór umowy otrzymasz wraz z ebookiem:

 

Podobne wpisy